Tauber Oppervlakte Techniek is
Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
Spuiten - Poedercoaten - Moffelen - Ontvetten - Stralen

Kwaliteit / Milieu

Kwaliteit

Onze kwaliteitsprocedure is zorgvuldig in samenwerking met de leveranciers opgezet zodat wij garant staan voor een goed product.

Als er een garantieclausule aan ons eindproduct verbonden wordt, treden wij in overleg met de betreffende coatingsleverancier en kunnen in de meeste gevallen gezamenlijke garantie verstrekken.*

Milieu

Milieubeheer behoort bij onze bedrijfstak. Juist in onze bedrijfstak beseffen wij dat er voor ons een taak is weggelegd om ons milieu te sparen. Op het gebied van het milieu staan wij daarom niet stil en natuurlijk voldoen wij aan de laatste milieueisen.

* Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
Download voorwaarden Metaalunie (PDF)
Logo's Kwaliteit